El Partit Popular a Rubí presenta les seves al•legacions a les ordenances fiscals

El Partit Popular de Catalunya (PPC) a Rubí presenta aquesta setmana les seves al·legacions a les ordenances fiscals aprovades pel ple el passat mes d’octubre, previstes per a l’any 2010. 
Tal i com ja va explicar la portaveu del grup municipal del PPC al Consistori, Mònica Querol, quan aquestes ordenances es van presentar a aprovació, les al·legacions de la formació popular local no persegueixen altra cosa que l’adequació d’aquestes ordenances a «la situació de crisi actual, tenint en compte que aquestes reverteixen directament en els ciutadans, els més perjudicats per la conjuntura econòmica actual». 
Així doncs, per exemple, pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, el Partit Popular de Rubí proposa incrementar un cinc per cent més de bonificació als supòsits  existents de famílies nombroses; potenciar la utilització de la deixalleria municipal, i fomentar l’autocompostatge incrementant les bonificacions per aquest concepte fins a un trenta per cent. 
En relació a l’Impost de Bens Immobles (IBI), Mònica Querol proposa que s’apliqui el tipus de gravamen general del 0,88 per cent; una bonificació del seixanta per cent per als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i el mateix percentatge de bonificació per als titulars de família nombrosa. 
D’altra banda, pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), el Partit Popular  demana la reducció, amb caràcter general, del coeficient aplicable a la cinquena categoria fiscal de les vies públiques, passant del 2,10 al 2, així com l’aplicació d’una bonificació del cinquanta per cent per a aquells subjectes passius que tinguin una renda o rendiment negatius de la seva activitat econòmica, sempre que ho puguin demostrar. 
Mònica Querol ha destacat que totes les millores que proposa el PPC de Rubí a través de les al·legacions s’han de complementar amb un increment significatiu de la dotació pressupostària als ajuntaments per part de les administracions supramunicipals. «En definitiva: allò que realment preocupa al nostre partit és que el funcionament ordinari dels consistoris catalans segueix essent deficitari, i que això vol dir que, o bé finalment aquests hauran de deixar de prestar serveis, o, de manera urgent, des de les federacions i associacions de municipis haurem de fer front comú per tal que ens facin cas d’una vegada».

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *