Noticies d’Igualada al juliol de 2009

El PP reclama més neteja i control en les zones verdes de l’entorn del McDonald’s

2009-07-16. Pere Calbó, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Igualada, ha reclamat «al Govern Municipal més neteja i control dels parcs que es troben en els entorns de l’establiment McDonald’s. Molts veïns del barri ens han expressat el seu malestar pel fet que hi ha clients, especialment gent jove, que utilitza les zones verdes de l’entorn de l’establiment per consumir els seus productes i després deixen l’espai molt brut ja que no utilitzen les papereres que hi ha. Deixen els gots i els embolcalls tirats pel terra.»
El Portaveu Popular ha dit que «les zones on passa més freqüentment aquest fets son, entre d’altres, el parc que es troba al davant del col·legi Maristes, la finalització del carrer Joan Serra i Constansó o les de l’avinguda Catalunya a l’alçada del carrer comarca.»
Calbó ha manifestat que «és molt bo que els joves es relacionin i comparteixin estades en els parcs de la ciutat. Però, es exigible que si mengen o beuen deixin els residus dipositats a les papereres que es troben aquests espais.»
El Portaveu Popular considera que «cal que el Govern Municipal intensifiqui la neteja d’aquest espais i alhora adopti mesures per tal que aquests comportaments no es produeixin.»

El PP de l’Anoia presenta al•legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona

2009-07-28. Pere Calbó, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Igualada, ha explicat que el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Igualada ha presentat al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.  El Portaveu Popular ha dit que «en les al·legacions presentades fonamentalment sol·licitem al Govern de la Generalitat a:

  •  Instar a complir l’acord del Parlament de Catalunya i procedir a l’elaboració i aprovació del Pla territorial parcial del Penedès que inclogui les suara esmentades comarques.
  • Sollicitar del Govern de la Generalitat la creació i elaboració de l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès integrant les comarques de l’Alt i Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf.

Que fins a la aprovació del Pla Territorial Parcial del Penedès se suspengui cautelarment qualsevol previsió i disposició del Pla Territorial de la Catalunya Central en allò que afectin la comarca de l’Anoia, així com les del Pla Territorial Metropolità que afectin les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, com també les del Pla Territorial del Camp de Tarragona en allò que afecti la comarca del Baix Penedès.»

I ha afegit que «cal recordar que el passat 5 de desembre de 2007 el Parlament de Catalunya, per proposta de resolució formulada davant de la Comissió de Política Territorial, va instar el Govern de la Generalitat a elaborar i procedir a l’aprovació del Pla Territorial Parcial del Penedès, de les comarques de l’Alt Penedès, El Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. El termini que tenia el Govern de la Generalitat per procedir a iniciar aquests treballs va vèncer, per tota data, el 18 d’abril de 2008, sense que es produís cap novetat al respecte.

Tanmateix, en sessió del Consell de Govern de data 11 de novembre de 2008 es va aprovar la memòria que, dins la modificació del Pla General Territorial de Catalunya, contempla, entre d’altres, el reconeixement del Penedès com a àmbit funcional de planificació. Malgrat tot, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha seguit planificant d’esquena al territori i aprovant i desplegant els Plans Territorials de la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, així com l’aprovació inicial al Pla Territorial Metropolità de Barcelona que ara ens ocupa.»
Finalment, Calbó ha manifestat que «amb la presentació d’aquestes al·legacions, el Partit Popular dona una resposta acurada a la petició que en aquest sentit se li va formular des de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *