Temes de educació a Barcelona del 2009

El Partit Popular aposta per una immigració “legal e integrada”

2009-04-04. Susana Clericci regidora del Partit Popular a l’Ajuntament de Llavaneres i secretaria d’Immigració del Partit Popular ha defensat la necessitat de que la immigració sigui «legal i que s’integri». La regidora considera que «la immigració ha de tenir drets però també deures i obligacions, entre aquests, respectar el nostres costums i tradicions».
La regidora Popular ha fet aquestes declaracions en la reunió intermunicipal que va celebrar el Partit Popular a la comarca del Maresme i que va tenir lloc al municipi de Pineda de Mar. Susanna va presentar la ponència d’Immigració destacant que a la comarca el 13% de la població empadronada és immigrant. A la comarca, distribuïdes per els tres sectors, alt, mig i baix Maresme hi ha 129 nacionalitats diferents que hi conviuen- va destacar.
Per això la secretaria d’Immigració va fer referència a la necessitat de «controlar el cens d’immigrants en els municipis» donat que hi ha persones empadronades que no resideixen en els municipis i que poden demanar alguns drets que no els hi pertoquen legalment. En aquest sentit la regidora ha recordat que «és important també el control dels empadronaments per evitar els anomenats pisos pasteres on hi viuen en condicions infrahumanes i per evitar les màfies».
Susana va destacar en que «en funció de que polítiques es facin la immigració pot ser un problema o una oportunitat». La regidora va insistir en la necessitat de veure al immigrant per davant de tot com «una persona» i va afegir que «els immigrants no son xifres ni números». Malgrat tot va reiterar que sobretot en moments de crisis com els que estem vivint «és imprescindible controlar els padrons per evitar que els empadronaments fraudulents perjudiquin drets pels que lluiten i competeixen cada dia més persones tant immigrants com nacionals».

El PP reclama agilitar la requalificació urbanística dels terrenys on es construirà el nou IES de Montornès

2009-04-05. Mitjançant una proposta de resolució al Parlament de Catalunya

La regidora i tinent d’Alcalde del Partit Popular a l’Ajuntament de Montornès, Cristina Tarrés, ha explicat que el grup parlamentari Popular ha presentat a instàncies del partit a Montornès, una proposta instant a que «s’agiliti l’informe previ a la requalificació urbanística del nou terrenys on s’haurà de construir el nou Institut d’Educació Secundària Marta Mata a la localitat de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)».
Tarrés ha recordat que l’Ajuntament de Montornès del Vallès i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van acordar, a principis de l’any 2008 la construcció d’un nou centre d’estudis secundaris (IES) Marta Mata en aquesta localitat i que l’Ajuntament va considerar que la millor opció per a la construcció d’aquest nou equipament educatiu era els terrenys colindants al centre d’estudis infantils i de primària CEIP Mogent, donat que reuneix tots els requisits, tant educatius com pressupostaris, per acollir el nou institut.
Tanmateix la regidora Popular ha explicat que per a la posada en marxa de les obres de construcció, cal requalificar urbanísticament aquests terrenys, el que necessita l’aprovació d’un expedient previ per part del Departament de Medi Ambient. En aquest sentit Tarrés ha explicat que aquest procés ajornarà l’inici de les obres, i per tant, la posada en marxa d’aquest nou centre escolar.
Per aquest motiu la regidora ha demanat «donar prioritat a la construcció d’aquest nou institut d’educació un cop finalitzats tots els tràmits urbanístics i administratius, per tal que la seva entrada en funcionament es faci amb la major celeritat possible».
Cristina Tarrés ha comentat que en la comunitat educativa de Montornès existeix una certa preocupació respecte aquest nou equipament donat que la complexitat del procés pot posposar fer realitat l’existència de mòduls de formació professional en Montornès del Vallès, reivindicació històrica  i que té garantida l’èxit donat l’elevat nombre d’alumnes que en els propers anys cursaran estudis de secundària, segons fonts pròpies del Departament d’Educació.
Finalment la regidora ha demanat «realitzar, abans de finalitzar l’any 2009, un informe sobre les necessitats educatives del municipi relatiu als estudis de batxillerat com de cicles formatius».

Presentació llibre La Laïcitat

2009-04-15. Toni Bosch convidat a la presentació del llibre «la Laicïtat» d’Àlex Seglers
Lugar: Casa del Llibre (dimarts dia 14 a les 19 hores)

El llibre tracta sobre la actuació dels poders públics davant les diferents religions. Aquesta qüestió es tremendament debatuda, i polèmica. Manifestacions son La Llei de Centres avui al Parlament de Catalunya o la Reforma prevista de la Ley de Libertad Religiosa d’àmbit estatal. Antoni Bosch va defensar que l’actitud de l’Estat ha de ser oberta amb el fenomen religiós, i cooperativa amb les diferents esglésies en la mesura que les seves actuacions socials, i culturals contribueixen al bé comú.

Aleix Vidal-Quadras:»Per sortir de la crisis cal prejubilar Zapatero»

2009-05-11.
Aleix Vidal-Quadras va visitar aquest cap de setmana  -acompanyat pel president del PP de Barcelona, Antoni Bosch- el municipi de Sant Quize. Durant la visita Vidal-Quadras va fer un balanç de la situació actual de crisi, on va culpar els polítics de determinats països entre ells els Estats Units, per haver forçat als bancs a donar hipoteques a tothom i va criticar durament a  Zapatero, assegurant que «per sortir de la crisi cal prejubilar Zapatero. És un mentider nat. No ha treballat mai de res i no sap fer res».
Vidal-Quadras també va criticar el fet de que a Catalunya els pares no puguin escolaritzar els seus fills en la llengua de l’estat, i en un altre ordre de coses va fer referència a la quirzetenca i candidata socialista Maria Badia que -segons va dir el diputat europeu- «ens ha acusat els populars de defensar una setmana de més de 60 hores laborals» quan Vidal-Quadras manifestà que el seu grup defensava just el contrari, una setmana laboral de quaranta hores, i ironitzà sobre el fet que la mentida ara es contagia, referint-se a Zapatero.

El PP de Terrassa, al costat del professorat

2009-05-26. El Grup Popular a l’Ajuntament de Terrassa presentarà en el proper consistori una proposta perquè l’Ajuntament del municipi explori mesures per donar suport als mestres i professors en la seva tasca. Els populars conviden a l’Ajuntament a «estudiar junt amb les altres administracions la possibilitat d’implantar la promoció de programes locals on es valori i reconegui la tasca docent que desenvolupen els professors en el seu treball dia a dia».
En la seva proposició, els regidors del Partit Popular denuncien el menyspreu que està patint el professorat els darrers anys i assenyalen l’ansietat i l’estrès que aquesta desconsideració provoca en els docents. Per això, tot i que les atribucions municipals en l’àmbit educatiu són limitades, els regidors del PPC reafirmen el seu compromís en fer tot el possible per ajudar el professorat. Segons la seva proposta de resolució, «apostar per l’educació és una de les majors inversions que es poden fer des de l’Administració local».
FS

Pregunta dels Grups Municipals del PP sobre els alumnes no matriculats al Centre Docent escollit.

2009-06-04. Acabat els períodes de Pre-inscripció  pels ensenyaments obligatoris a la nostra ciutat i abans de que comenci el període de matriculació, aquest Grup Municipal ha esta coneixedor mitjançant les queixes d’algunes famílies que el seu fill/a no podrà accedir a una plaça escolar d’ensenyament obligatori al Centre que havien triat en primera opció.
El que ens sembla més greu és que segons ens han informat les mateixes famílies en alguns casos ni tant sols podran accedir a una plaça a cap dels CEIPS (Centres d’ensenyament infantil i primària) o bé IES (Institut d’ensenyament secundari) que havien triat a les diferents opcions per tal de que desenvolupin la seva etapa de formació en el període d’ensenyament obligatori.
El nostre Grup creu que aquesta situació suposa un greu entrebanc per les famílies i els dificulta la conciliació de la seva vida familiar, ja que en alguns casos els nens/es o joves hauran de desplaçar-se bastant lluny de la seva residència, a més, creiem que no es de rebut que l’administració no pugui garantir el que hauria de ser un dret com és la lliure elecció del Centre que les famílies creuen millor per l’educació dels seus fills/es.
És pels arguments citats anteriorment que presentem les següents preguntes a Ple:
-Quants nens, nenes i/o joves no han pogut accedir al Centre Educatiu que els seus pares havien triat en primera opció per desenvolupar el seu ensenyament en etapa obligatòria que li pertoca?
-Quants nens, nenes i/o joves no han pogut accedir als Centres Educatius que els seus pares havien escollit a les diferents opcions que es poden demanar en el moment de fer la pre-inscripció dels ensenyaments obligatoris?
-Què pensa fer el Govern Municipal per tal de garantir en el futur aquest dret de les famílies com és el de poder triar el Centre on desitgen que els seus fills/es puguin rebre la seva formació d’acord amb les seves necessitats , proximitat al Centre bàsicament, o bé per les diferents característiques del Centre?

El Partit Popular de Mataró vol saber els resultats de la prova de coneixement dels alumnes de 6è de Primària

2009-06-23. El Grup Municipal del PPC mitjançant el seu regidor José Manuel López ha presentat una pregunta de cara al proper Ple per demanar al Govern «si té els resultats de les Proves de Competències Bàsiques que van realitzar els alumnes de 6è de Primària de Mataró». Aquest examen, que es va fer a tot Catalunya el passat sis de maig, consistia en determinar la competència dels alumnes en tres matèries bàsiques: les matemàtiques, la llengua catalana i la llengua castellana.
Pel regidor Popular el paper de l’Ajuntament és i ha de ser determinant en l’educació dels nens i nenes de la ciutat, sobretot tenint en compte que des de la Conselleria d’Educació es va deixar ben clar que aquestes proves serien una eina molt important que hauria de servir perquè des de l’Administració i en el mateix entorn familiar es puguin prendre les mesures correctives necessàries, en funció dels seus resultats.
«Al Partit Popular ens preocupa que els resultats globals a Catalunya indiquen que un 25% dels alumnes sotmesos a examen no arriben als mínims exigibles i, per tant, no afrontarien l’ESO amb garanties suficients» – ha afegit José Manuel.
En aquest sentit el regidor Popular ha dit que «és per aquest motiu que volem conèixer específicament quin és el nivell dels alumnes mataronins, per tal de treballar perquè el Consistori prengui, en cas que faci falta, les mesures necessàries per millorar el seu grau de coneixement».

El PPC de Mataró reitera la seva aposta en favor de la gratuïtat dels llibres de text escolars

2009-09-14. Ara farà gairebé un any que aquest Grup municipal va presentar una proposta de resolució al Govern per demanar que s’assignés una partida pressupostària destinada a la subvenció dels llibres de text escolars dels nens i nenes de la ciutat.
La proposta no va tirar endavant però des del PPC, sobretot tenint en compte la greu situació de crisi que, per desgràcia, encara s’ha agreujat més i afecta a moltes famílies, creiem que el Govern hauria d’haver destinat una quantitat de diners a aquest tema. Vam tornar a insistir-hi presentant una esmena al PAM 2009, però tampoc va prosperar.
Som conscients que, des de l’oposició, no ens cansem de demanar contenció i més eficàcia en la gestió i el control de la despesa municipal. Continuem pensant el mateix però lamentem que el Govern no hagi fet l’esforç de mirar de gestionar els recursos de que disposa d’una manera més eficient per tal de poder tirar endavant iniciatives com aquesta, que al cap i a la fi són un bé per la ciutadania, en un moment en que la crisi colpeja moltes famílies.

El PP de l’Hospitalet demana més escoles bressol a la ciutat

2009-12-16. El Grup Popular a l’Ajuntament de l’Hospitalet ha presentat una moció per al proper ple municipal demanant que s’iniciï la redacció i aprovació dels projectes de construcció de dues escoles bressol a la ciutat de l’Hospitalet, concretament, al barri del Centre i al barri de Can Serra.
Juan Carlos del Rio, portaveu del Grup Popular ha explicat que ens trobem amb barris de la ciutat on encara no hi ha una oferta pública, «actualment els barris del Centre i de Can Serra són els dos únics barris de la ciutat on no existeix una oferta pública, i ni tant sols hi ha previsió de projectar i/o construir-ne cap a curt termini».
Per a Del Rio «aquesta mancança representa un greuge econòmic per a les famílies d’aquests dos barris què han d’optar forçosament per una plaça d’una escola bressol concertada o bé directament una privada».
En aquest sentit, el portaveu del PP ha recordat que aquesta reivindicació ve de lluny atès l’annex d’inversions de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2000 recollia la construcció d’una escola bressol al barri del Centre, i l’any 2004 el PP va presentar una moció en aquest sentit. «Els compromisos no s’han complert, se’ns va rebutjar la moció i ara ens trobem a punt de començar l’any 2010 i encara no s’ha fet res».
«En el cas del barri de Can Serra -continua Del Rio- ja durant la passada legislatura es plantejava la possibilitat de construir una escola bressol al barri de Can Serra però la possibilitat no va anar més enllà».
Segons el portaveu del PP l’oferta és insuficient i, per tant, cal incrementar aquesta oferta, tal i com reconeix el propi conseller Maragall, que va manifestar la necessitat de replantejar convenis per ampliar el número de places d’escoles bressol.
Per això, Juan Carlos Del Rio considera que «cal planificar amb temps la construcció de noves escoles bressol a la ciutat i cal que el Govern Municipal compleixi el seu compromís d’aconseguir una oferta d’escoles bressol públiques per barri».

El PP de l’Hospitalet critica la retallada d’oferta educativa en l’Escola Oficial d’Idiomes

2010-09-10. • El portaveu del PP lamenta que en aquests moments de crisi, on molts ciudatans decideixen tornar a estudiar, la Generalitat -amb la complicitat de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet- retallin l’oferta educativa d’idiomes sense consens

10 setembre 2010.- El Partit Popular de l’Hospitalet ha tornat a mostrar aquest matí el seu rebuig davant la retallada que patirà l’oferta educativa de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet aquest proper curs escolar 2010-2011.
Juan Carlos del Rio recorda que aquesta retallada afecta de manera directa a la llengua catalana perquè s’elimina tot el departament, i a la llengua alemanya perquè s’elimina tota una línia. «Un cop més la Conselleria d’Educació pren decisions de manera unilateral sense que s’hagi comptat en cap moment amb l’escola per consensuar la decisió» ha criticat.
Per al portaveu del PP aquesta retallada suposa una reducció de l’oferta educativa pública de l’Hospitalet i un greuge per a aquells alumnes que actualment cursen aquestes llengües a l’escola, donat que hauran de canviar de centre per a completar els seus estudis.
Juan Carlos del Rio lamenta la decisió de la Conselleria d’Educació i el conformisme de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet que justifiquen la decisió sense vetllar pel manteniment i la millora de l’oferta educativa de la ciutat amb l’objectiu d’oferir la millor i més amplia oferta possible a la ciutadania.
El portaveu del PP assegura que en aquests moments de crisi, on molts ciudatans decideixen tornar a estudiar, la Generalitat -amb la complicitat de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Hospitalet- retalli l’oferta educativa d’idiomes.
Del Rio denuncia que en poc temps, la ciutat l’Hospitalet està patint de forma directe les retallades de la Conselleria d’Educació en l’oferta educativa de la ciutat donat que enlloc de millorar els serveis educatius està minvant l’oferta.

Jornada intermunicipal del Partit Popular a la comarca del Maresme

2009-03-21. Toni Bosch: “El Partit Popular ofereix solucions.  És el partit modern que Catalunya  i Espanya necessiten”
•    Xavi Zarco: “En aquestes jornades el Partit tracta aquells temes concrets que afecten a la comarca i als seus municipis per debatre propostes i trobar solucions. En el Maresme ens preocupa la mobilitat, el turisme i la immigració, entre d’altres”.

Xavi Zarco

21.03.09.-  El Partit Popular ha celebrat aquest dissabte la segona jornada intermunicipal de la província de Barcelona, en aquesta ocasió a la comarca del Maresme. En aquestes jornades “el Partit tracta aquells temes concrets que afecten a la comarca i als seus municipis per debatre propostes i trobar solucions”.
Així el president local del partit a Pineda de Mar, municipi on es va celebrar la jornada, i regidor a l’Ajuntament, Xavier Zarco, va destacar entre els temes que més afecten a la comarca la Mobilitat, el Turisme i la Immigració. Així en mobilitat van parlar dels peatges (proposen la gratuïtat pels habitants de la comarca) i de la xarxa de carreteres i autopistes de la comarca per la seva conectivitat interna i amb la resta del territori; en turisme es va parlar de la necessitat de consolidar un turisme respectuós amb el municipi i que aporti beneficis; i la ponència d’immigració va destacar que al Maresme el 13% de la població empadronada és immigrant i es va insistir en la necessitat de que la immigració sigui legal  i s’integri.
Tanmateix el president comarcal, Víctor Ros, va parlar de com afecta la crisi a la comarca, “una de les comarques amb més atur” i va insistir en que “aquest govern no pren solucions definitives i per tan a Catalunya necessitem un canvi com ja s’ha produït a Galícia i al País Basc”.
Per la seva part el president provincial, Toni Bosch, va manifestar que la setmana havia estat “una setmana horribilis” en referència al finançament, les protestes en ensenyament, mossos, Kosovo… En aquest sentit Bosch va dir que “a Catalunya no només no hi ha govern sinó que hi ha desgoverna. Montilla no actua i no te iniciativa”. En opinió del president provincial “Montilla ens ha convertit en la riota d Espanya”. Així Bosch va dir que “Catalunya i els catalans li demanen a Montilla que reaccioni i actuï i si es necessari convoqui eleccions”.
En aquest sentit el president provincial va dir que el Partit Popular ofereix solucions i “és el partit modern que Catalunya i Espanya necessiten”. Finalment va insistir en que comencin per demanar actuacions als governants locals.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *